PROIZVODNJA I SERVIS JARBOLNE I PALUBNE OPREME

JARBOLI, KONOPI, OPUTA, SAJLE, TONDINI

 
 
Aspar-rigging

OPUTA - PUNI PROFIL (ROD) - ODRŽAVANJE

Postoje mnogi čimbenici koje treba uzeti u obzir pri procjeni trajnosti opute punog profila koja se danas koristi na modernim jarbolnim sustavima.

Najznačajniji čimbenici su:
 
Vrijeme i/ili milje u plovidbi
Osnovno pravilo, obaviti STUPANJ C pregled za Kategoriju plovila 1 & 2 (vidjeti tablice održavanja), jarbola i opute nakon maksimalno 40.000-60.000 prijeđenih milja ili svakih 6 godina. Raspored opsežnog održavanja mora uključivati pregled glava i završnih terminala svih punih profila. Ako je neka od glava istrošena ili napukla, punom profilu se glava mora ponovno uprešati.
To ne znači da se mora promijeniti cijeli puni profil. Promjena cijelog punog profila izvodi se kada navoji završnog terminala više ne mogu kompenzirati skraćivanje punog profila. Istodobno s uprešavanjem nove glave punog profila, preporučljivo je promijeniti navojni terminal. Navojni terminali mogli bi izdržati još nekoliko godina, ali je isplativije promijeniti njih nego jarbol i cjelokupnu oputu.
Do zamora opute dolazi i na suhom vezu, ako je jarbol podignut, zbog utjecaja vjetra na jarbol i oputu. To je podatak koji treba uzeti u obzir prilikom procjene vijeka trajanja opute.
Situacija koja dovodi do zamora materijala opute, a često se previdi, jest suhi vez. Na suhom vezu, s uzdignutim jarbolom, zbog utjecaja vjetra dolazi do torzionih opterećenja, koja često ne računamo pri procijeni vijeka trajanja opute.
 
Opterećenje punog profila u odnosu na prekidnu čvrstoću
Regatne jedrilice uglavnom koriste najmanje moguće promjere punih profila kako bi maksimalno smanjile težinu opute i površinu izloženu vjetru. Ovakav način izrade opute čest je i pri proizvodnji ostalih jedrilica kako bi se maksimalno smanjila cijena proizvodnje. Upotreba punih profila manjih promjera znatno smanjuje njihov vijek trajanja jer maksimalna opterećenja pri jedrenju često prelaze i 50% prekidne čvrstoće punog profila. Veće izvanserijske jedrilice uglavnom imaju viši sigurnosni faktor jer se koriste predimenzionirani promjeri punih profila čime se radna opterećenja održavaju samo na 15-25% prekidne čvrstoće pri maksimalnim uvjetima jedrenja.
Upotreba manjih promjera punih profila uvelike im smanjuje vijek trajanja, kao i sveukupni sigurnosni faktor jedrilice.
 
Ekstremni uvjeti jedrenja
Ako se često plovi u ekstremnim vremenskim uvjetima, vijek trajanja punih profila znatno se smanjuje. Što je veće opterećenje opute, manji joj je vijek trajanja.
 
Način održavanja opute
Redovita kontrola, održavanje i ispiranje završnih terminala slatkom vodom rezultirat će dužim vijekom trajanja opute.
 
Utjecaj vanjskih uvjeta na oputu
Bitan je čimbenik u vijeku trajanja opute izloženost vanjskim uvjetima. Ako je plovilo u području znatnog onečišćenja zraka, to će rezultirati kraćim vijekom trajanja jarbolnog sustava. Učestalo čišćenje i pregled mora biti dio uobičajenog rasporeda održavanja
(STUPANJ A – vidi tablice održavanja)
 
Rutinski pregledi
Nakon temeljitog pregleda (STUPANJ C: 40.000-60.000 milja ili 6 godina – vidi tablice održavanja) prilikom kojeg nismo pronašli nikakva oštećenja, razumno je očekivati da puni profil može potrajati još 20000-30000 milja. Međutim, preporučljivo je izvršiti ponovno uprešavanje glave punih profila i promjenu navojnih terminala.
 
Pregled T-terminala
Završni terminal koji se vrlo često koristi u izradi opute od punih profila je T-terminal. Ovaj terminal zahtijeva detaljan pregled i česte promjene. Zahvaljujući dizajnu jedan je od rijetkih terminala koji imaju puno manju trajnost u odnosu na puni profil ili sajlu. Pri pregledu T-terminala obratite pažnju na pukotine na unutarnjoj strani savijenog dijela jer je to mjesto najvećeg zamora materijala. T-terminale trebalo bi mijenjati jednom godišnje, ovisno o upotrebi, prijeđenim miljama i uvjetima jedrenja.
 
ŠTO GLEDATI PRI PREGLEDU OPUTE PUNOG PROFILA
Pukotine u sastavnim dijelovima opute, naročito transverzalne pukotine u odnosu na smjer opterećenja (znak neizbježnog loma). Pukotine se mogu pronaći vizualnim pregledom, povećalom ili testom s bojom. Osim ovih tehnika pregleda, postoje i profesionalne tehnike (ultrazvučno testiranje, «X-ray» test i vrtložni test), koje omogućuju dijagnosticiranje transverzalnih pukotina glave punih profila unutar samog završnog terminala.
Prije vizualnog pregleda puni profil mora biti očišćen i ispoliran kako bi se izložile pukotine. Korodirani dijelovi često ukazuju na pukotine. Osim na pukotine, potrebno je obratiti pažnju na koroziju, točkasto korodiranje, crne linije, hrđu i istrošenost površine. Područja s promjenom boje ili potencijalnom korozijom treba temeljito očistiti i provjeriti. Ako nakon temeljitog čišćenja, korozija, točkasto korodiranje ili istrošenost i dalje postoje, obavezno nas konzultirajte, jer će u tom slučaju biti potrebno ponovno uprešati glavu punog profila ili promijeniti cijeli puni profil i pripadajuće terminale.
Pravilno trimanje jarbolnog sustava iznimno je značajno za vijek trajanja opute. Izvijenost i iskrivljenost punog profila, zbog nestručnog postavljanja završnih terminala i trimanja jarbolnog sustava, rezultira povećanjem opterećenja i znatno smanjuje vijek trajanja opute. Ako je terminal ili puni profil «radio» u iskrivljenim ili nestručno postavljenim uvjetima, potrebno ih je zamijeniti. Iskrivljeni puni profil je moguće izravnati (ovisi o veličini iskrivljenosti) i ponovno ga koristiti. Za ovu odluku potrebna je stručna procjena, te vas molimo da nas konzultirate glede ovog pitanja.

transverzalna pukotina na glavi punog profila
pukotina otkrivena testom boje
 
   
ASPAR-RIGGING 2012 --- web by SpinMedia
www.corderie-lancelin.fr www.navtec.net www.z-spars.com www.reckmann.com www.antal.it www.bamar.it www.nirvanabv.com www.wichard.com www.axxoncomposites.com www.lewmar.com www.profurl.com